CISTERNY


Společnost Parcisa vyrábí silniční cisterny z nerezové oceli, hliníku a uhlíkaté oceli a to pro přepravy běžných potravin, zkazitelného zboží, mléka, chemických produktů včetně provedení ADR, asfaltů a cisterny (sila) pro sypké a granulované materiály.
cisterny Parcisa 1

Cisterny jsou konstruovány podle požadavků zákazníků a jejich potřeb s přihlédnutím na náročné podmínky současné úrovně nákladní automobilové dopravy, tedy s maximálním důrazem na provozní spolehlivost a životnost. Rozhodujícím faktorem pro konstrukci cisterny je dokonalá znalost přepravovaných látek, jejich technické, fyzikální a chemické vlastnosti a také znalost podmínek, za kterých budou cisterny provozovány.

Přesná specifikace vycházející z dobré znalosti těchto podmínek je základem dlouhé životnosti cisterny, její spolehlivosti a spokojenosti zákazníka a proto společnost Parcisa klade velký důraz na individuální přístup ke svým zákazníkům a jejich potřebám. Dlouhodobá spolupráce s kvalitními dodavateli a to jak nerezových materiálů, tak i ostatních dílů a příslušenství cisterny umožňuje využívat při výrobě cisterny nejnovějších poznatků a technologií. Společnost Parcisa se ale věnuje současně i designu a to jak celkového provedení cisterny, tak i jednotlivých detailů .

cisterny Parcisa 2

Cisterny – provedení a materiály

Cisterny vyráběné společností Parcisa se pokud jde o provedení, dělí v zásadě do 4 kategorií a to na cisterny potravinové, cisterny chemické, cisterny vakuové a vysokotlaké a cisterny na sypké a granulované materiály.

Cisterny potravinové

se dále dělí podle účelu použití a charakteru přepravované látky na cisterny pro přepravu a sběr mléka, cisterny pro přepravu běžných potravin a potravinářských surovin a polotovarů a dále na speciální potravinové cisterny pro dopravu pod řízenou teplotou apod. Provedení a konstrukce těchto cisteren potom vychází z vlastností přepravovaných látek a podmínek přepravy - kvalita izolace, teplovodní ohřev s přídavným nezávislým topením, bakteriologické filtry na přívodu tlakového vzduchu do cisterny, systém vymývání CIP apod.

Cisterny chemické

cisterny Parcisa 3

lze rozdělit rovněž podle vlastností přepravovaných látek a to na cisterny určené pro přepravu relativně méně škodlivých a agresivních chemikálií které nepodléhají režimu mezinárodní dohody o přepravě nebezpečného zboží ADR, až po speciální provedení prakticky jednoúčelových cisteren v provedení ADR pro přepravy vysoce agresivních chemikálií, jako jsou např. kyseliny sírová, dusičná, případně chlorovodíková a to v určitých koncentracích a teplotách. Do této kategorie samozřejmě patří i cisterny pro dopravu AdBlue, cisterny pro dopravu asfaltů a tekuté smoly. Vlastnosti převážně přepravovaných látek tedy určují celkový objem, počet komor a přepážek, ale také zejména požadovanou kvalitu použité nerezové oceli od nejběžnější chemické nerezové oceli AISI 316, až po speciální nerezové oceli Uranus B6, S1, SB8, případně nerezové cisterny s vnitřním potahem z materiálů Ebonit, Derakane, Vulkodurit, Chemoline 8 apod. Toto provedení je určeno zejména pro cisterny, které přepravují kyseliny chlorovodíkové, některé sírany, kyseliny sírové v některých koncentracích a teplotách a dále prakticky všechny látky, obsahujících chlór, kterému nerezová ocel není schopna odolávat.

cisterny Parcisa 4

Cisterny – podvozky, příslušenství a další vybavení

Současné cisterny, přesněji cisterny v návěsovém provedení, jsou samonosné, pouze s pomocným rámem pro uchycení trojnápravy. Toto řešení umožňuje výrazné snížení výšky těžiště cisterny což se projevuje v lepších jízdních vlastnostech a současně významně přispívá ke snížení vlastní hmotnosti cisterny.

Standardní provedení tohoto pomocného rámu cisterny Parcisa je nerezové, na přání provedení z leštěného nerezu. Podíl nerezu i na podvozkových částech a příslušenství v posledních letech neustále stoupá spolu s tím, jak se stává nerezová ocel cenově dostupnější. Zjednodušeně lze říci, že provedení cisterny je kompletně nerezové s výjimkou náprav, královského čepu a bočních hliníkových zábran proti podjetí vozidla dle předpisu EHK. Nerezové jsou tedy veškeré držáky cisterny – uchycení podpěrných nohou, roznášecí deska až ke královskému čepu, držáky rezervního kola, nárazník atd. – vše na přání v leštěném provedení.cisterny Parcisa 5

 

Pokud jde o další vybavení, je možné cisterny Parcisa vybavit příslušenstvím, které může výrazně zvýšit jak užitnou hodnotu cisterny, tak i bezpečnost a komfort obsluhy – vyhřívání horkou párou nebo vodou, nezávislé teplovodní topení, čerpadla pro vypouštění ( napouštění ) cisterny, seskupení výpustí cisterny vč. kolektoru, vše umístěno do nerezového kufru, pneumatické ovládání zábradlí podél horní lávky s blokací brzd, signalizace opotřebení brzdových destiček, automatické zvedání jedné i dvou náprav apod.
Zastoupení Parcisa pro Českou republiku, Ing. Jiří Skála, Stýblova 184/6, 149 00 Praha 4
mobil: +420 602 654 131, e-mail: skala (@) parcisa.cz,
IČ: 69786186, DIČ: CZ520118199, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku u úřadu MČ Praha 10 pod ev.číslem: 310010-536963780
Oficiální stránky firmy Parcisa www.parcisa.com


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.